RO
RU
EN

Subzona “Kagul“

Informaţii suplimentare

  • Protecţia investiţiilor din partea statului
  • Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege
  • Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova
  • Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice
  • Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani
  • Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL
  • Posibilitatea de transmitere a mărfurilor
  • Regim vamal suspensiv
  •  Taxe preferenţiale

Subzona „Cahul” a Zonei Economice Libere „BĂLŢI”Subzona “Cahul” a fost creată de Parlamentul Republicii Moldova (Legea nr.203 din 20 noiembrie 2015) pe baza Combinatului de producere a materialelor de construcţie „USBA” S.A. în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI”. Subzona ocupă o suprafaţă de 16,68 ha (planul teritoriului se anexează) şi are statut de Subzonă “Cahul” în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI” şi este situată la periferia or. Cahul în direcţia portului „Giurgiuleşti” la 10 km de la hotarul cu Ucraina şi România.

Avantajele subzonei “Cahul”:

1. Disponibilitatea unui număr suficient de forţă de muncă cu calificare înaltă (or. Cahul este un oraş cu o populaţie de aproximativ 44 mii de locuitori).
2. Infrastructură dezvoltată.
3. Amplasarea în nemijlocita apropiere de traseul auto Chişinău – Giurgiuleşti – Odesa, Aeroportul Internaţional Cahul şi Portul Liber Internaţional Giurgiuleşti;
4. Subzona „Cahul” reprezintă:

- un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene, cu acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă;

- o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale strategice, infrastructurii de transport trimodale şi regimului fiscal şi vamal preferenţial.

Subzona „Cahul” beneficiază de următoarea infrastructură:

• Traseele naţionale şi internaţionale (R34; M15) în imediata apropiere;

• Aeroportul Internaţional Cahul la 10 km distanţă;

• Portul Liber Internaţional Giurgiuleşti la 50 km distanţă;

• Portul Internaţional Odesa la 300 km distanţă;

• Linie electrică de înaltă tensiune;

• Gazoduct de presiune medie;

• Alimentare cu apă potabilă;

• Canalizare;

• ОптоволоконнаяReţea de fibră optică pentru transmiterea datelor prin Internet şi telefonie.

Avantajele activităţii rezidenţilor (agenţilor economici) în Subzona “Cahul” în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI”:

1. Protecţia investiţiilor din partea statului.
2. Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege.
3. Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova.
4. Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice.
5. Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de Rezident al ZEL.
6. Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL.
7. Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Rezident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declaraţiei vamale.
8. Regim vamal suspensiv (Postul Vamal este situat în cadrul ZEL şi activează 24 ore din 24, 6 zile pe săptămână).
9. Taxe preferenţiale.

Oraşul Cahul

Astăzi or. Cahul este cel mai mare centru din sudul Moldovei. El dispune de numeroase obiecte industriale, instituţii culturale, centre comerciale, blocuri de locuit, noi magistrale de transport. În oraş activează o fabrică de produse lactate, un combinat de panificaţie, o fabrică de vin, precum şi industria uşoară este bine dezvoltată.
Cea mai mare parte a populaţiei este bilingvă, cunoscând româna şi rusa la nivel de conversaţie.
Cahul dispune de aproximativ 50 de instituţii de învăţământ, inclusiv 2 instituţii de învăţământ superior, 2 colegii, 5 şcoli profesionale, şcoli, licee.

Share:


Partenerii noștri