RO
RU
EN

ZEL “BĂLŢI”

Informaţii suplimentare

  • Protecţia investiţiilor din partea statului
  • Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege
  • Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova
  • Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice
  • Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani
  • Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL
  • Posibilitatea de transmitere a mărfurilor
  • Regim vamal suspensiv
  •  Taxe preferenţiale

Zona Economica Libera „BĂLŢI”Mai detaliat>>

Particularităţile zonelor economice libere

Succesul zonelor economice libere constă nu atât în proiectul iniţial, cât în flexibilitatea funcţionării acestora. Zonele economice libere şi-au dovedit de demult utilitatea pentru economiile a zeci de ţări, care fie îşi construiesc, fie îşi dezvoltă economia.
Scopul creării acestora constă în favorizarea dezvoltării economice prin atragerea investiţiilor pentru realizarea căruia le-au fost acordate regimuri preferenţiale de stimulare.
Astfel, accesul liber al mărfurilor în ţară în combinaţie cu un tratament fiscal preferenţial pentru veniturile obţinute în zonă reprezintă o premisă favorabilă pentru stimularea investiţiilor.
Zona liberă reprezintă cea mai complexă formă a regimurilor vamale suspensive. Prin lege se prevede că într-o zonă liberă bine delimitată a teritoriului naţional pot fi introduse mărfuri în vederea prelucrării şi comercializării lor, pe terţe pieţe, fără aplicarea restricţiilor tarifare şi netarifare ale regimului vamal în comparaţie cu teritoriul naţional, corespunzător spaţiului rezervat zonei vamale libere.
Zonele economice libere din Republica Moldova au diferite avantaje. Bineînţeles, că aceste avantaje ţin de regiunile pe teritoriul cărora se află zona liberă. Necesită de menţionat avantajele pe care le oferă zona economică liberă exportatorilor:

• utilizarea forţei de muncă autohtone calificate pentru efectuarea diverselor operaţiuni specifice activităţilor din zona liberă;
• închirierea încăperilor şi terenurilor la un preţ mult mai atractiv decât cel de piaţă;
• posibilitatea depozitării mărfurilor fără nici o restricţie cu privire la limitele maxime sau minime de timp, şi fără obligaţia de a plăti taxe vamale;
• depozitarea mărfurilor în magazii şi pe platforme;
• executarea operaţiunilor de ambalare, dezambalare, asamblare, sortare, prelucrare, etc.;
• manipularea mărfurilor străine (descărcare, încărcare, transbordare);
• obţinerea unui venit înalt din diferenţa dintre taxele de transport pentru marfa transportată în vrac şi reexportată din zonă după prelucrarea acestei;
• posibilitatea organizării în zonă a unor magazine-expoziţii permanente cu vânzare;
• posibilitatea de a contribui, amenaja, dota, utiliza pe baza cooperării, astfel încât investiţiile să fie recuperate prin prestarea serviciilor de gestionare a zonei.

DE CE SĂ INVESTIŢI ÎN MOLDOVA?

• Moldova dispune de un cadru legal orientat spre dezvoltarea sectorului privat;
• Guvernul se angajează să stimuleze investiţiile străine şi privatizarea;
• Rata redusă a impozitului pe profit;
• Forţă de muncă calificată cu cunoaşterea la nivel suficient a limbilor străine;
• Companii din 86 de ţări au investit deja cu succes în Moldova;
• Moldova este o ţară situată la hotarul Uniunii Europene care beneficiază de Preferinţe Comerciale Autonome ceea ce permite accesul liber pe piaţa UE a 12 000 de produse;
• Moldova este situată la intersecţia rutelor comerciale care leagă Europa de Vest şi Comunitatea Statelor Independente (CSI) cu care Moldova are semnate acorduri de liber schimb.

Relaţii cu organisme internaţionale

Republica Moldova este membru la următoarele organisme:
• Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC);
• Comunitatea Statelor Independente (CSI);
• Consiliul Europei (CE);
• Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD);
• Fondul Monetar Internaţional (FMI);
• Agenţia Internaţională de Dezvoltare (AID);
• Corporaţia Financiară Internaţională (CFI);
• Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD);
• Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA);
• Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est;
• Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA);
• Iniţiativa Central Europeană


Costul activităţii în cadrul ZEL “BĂLŢI”:
• Taxa pentru participare la concurs – 400 euro
• Taxa de înregistrare în calitate de rezident – 600 euro
• Taxa de acordare a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii – 1000 euro
• Taxa zonală din:
 - Volumul vânzărilor nete – până la 1 %
 - Volumul serviciilor prestate – până la 2 %
 - Alte venituri – până la 2 %.

Share:


Partenerii noștri