RO
RU
EN

Avantaje

Informaţii suplimentare

  • Protecţia investiţiilor din partea statului
  • Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege
  • Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova
  • Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice
  • Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani
  • Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL
  • Posibilitatea de transmitere a mărfurilor
  • Regim vamal suspensiv
  •  Taxe preferenţiale

Avantajele activităţii rezidenţilor (agenţilor economici) în Subzona “Cahul” în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI”:1. Protecţia investiţiilor din partea statului.
2. Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege.
3. Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova.
4. Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice.
5. Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de Rezident al ZEL.
6. Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL.
7. Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Rezident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declaraţiei vamale.
8. Regim vamal suspensiv (Postul Vamal este situat în cadrul ZEL şi activează 24 ore din 24, 6 zile pe săptămână).
9. Taxe preferenţiale.

În zonele economice libere ale Republicii Moldove pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:
1. Producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
2. Sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.
3. Genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.
4. Activitate comercială externă – comercializare angro a mărfurilor importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export.
5. Activitate de transport – transportare a mărfurilor importate sau exportate prin zona liberă cu mijloace de transport aerian sau naval.

Pe teritoriul zonelor economice libere se INTERZICE:

• importul tutunului şi a produselor din tutun;

• producerea produselor din tutun;

• producerea, transportarea şi păstrarea armamentului;

• alte activităţi interzise de legislaţia RM.
FACILITĂŢI FISCALE PENTRU ACTIVITATE ÎN CADRUL ZONEI ECONOMICE LIBERE

Conţinut Tip Termen
Exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor, serviciilor produse în zona economică liberă 50% din cota impozitului pe venit (15 %) * fără termen
Activitatea rezidenţilor în zona economică liberă 75% din cota impozitului pe venit (15 %) * fără termen
Rezidenţii care au investit în mijloacele fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin: Scutire de la plata impozitului pe venit
– 1 milion de dolari SUA 100% 3 ani
– 5 milioane de dolari SUA 100% 5 ani
în cazul venitului de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă
Mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere din Republica Moldova unul altuia Cota zero a T.V.A. şi scutire de la plata taxei vamale fără termen
Mărfurile supuse accizelor importate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile produse în această zonă şi exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Scutire de la plata accizelor fără termen

* – la moment cota impozitului pe profit reinvestit este 12%.


Share:


Partenerii noștri