RO
RU
EN

Rezidenți

Informaţii suplimentare

  • Protecţia investiţiilor din partea statului
  • Statutul legal al ZEL este reglementat prin lege
  • Posibilitatea transferului profitului obţinut peste hotarele Republicii Moldova
  • Tratament preferenţial pentru stimularea activităţii economice
  • Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani
  • Circulaţia liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL
  • Posibilitatea de transmitere a mărfurilor
  • Regim vamal suspensiv
  •  Taxe preferenţiale

Informaţii despre SRL “USBA”.

Informaţii despre SRL “USBA”.

Combinat de producere a materialelor de construcţie
Rezident al Subzonei “Cahul” în cadrul Zonei Economice Libere “BĂLŢI”


Subzona “Cahul” a fost creată la 20 noiembrie 2015 pe baza Combinatului de producere a materialelor de construcţie „USBA” S.A. în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI” în baza Legii nr.203 pe o perioadă până la 23 martie 2035 şi se află la o distanţă de 10 km de graniţa cu Ucraina şi România. Întreaga suprafaţă de 16,68 ha (planul teritoriului se anexează) are statut de Subzonă “Cahul” în cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI” şi este situată la periferia or. Cahul în direcţia portului „Giurgiuleşti”. Teritoriul este împrejmuit de un gard capital, starea teritoriului, clădirilor, construcţiilor şi infrastructurii tehnico-edilitare este satisfăcătoare. Întreg teritoriu aparţine întreprinderii şi este divizat în patru loturi (patru numere cadastrale – 7,1; 4,11; 2,5 şi 2,95 ha).

Principalul gen de activitate al S.A. “USBA” în calitate de Rezident al Subzonei “Cahul” din cadrul Zonei Economice Libere „BĂLŢI” este darea în arendă Rezidenţilor acestei zone a bunurilor imobile (încăperi şi loturi) care îi aparţin întreprinderii cu drept de proprietate, după cum urmează:

- blocul administrativ: lungimea totală este de 31 m, lăţimea 19 m, înălţimea 13 m (clădire cu 4 etaje şi subsol (suprafaţa subsolului 595m.p.);
- blocul principal de producţie: are 4 deschideri (distanţa între coloane este de 18 m), lungimea totală este de193 m, lăţimea 73 m şi înălţimea 12 m;
- depozitul: lungimea totală 145 m, lăţimea 18 m şi înălţimea 12 m;
- trei clădiri principale de producţie cu următoarele dimensiuni: 96х18х11m (LхlхÎ), 72х24х11m şi 57х8х8m (nu a fost finisat şi pus în exploatare atelierul de producţie a blocurilor mici de beton celular);
- servicii (încăperi) auxiliare: lungimea totală 73 m, lăţimea 18 m şi înălţimea 7,5 m;
- construcţie nefinisată: lungimea totală 36 m, lăţimea 30 m şi înălţimea 11 m.
Este asigurată întreaga infrastructură tehnico-edilitară. Două puncte de racord gaze presiune medie (fără nici o restricţie ce ţine de valoarea consumului). La 100 m distanţă de întreprindere este situată substaţia electrică regională la care întreprinderea este conectată prin două linii de 10kV. Întreprinderea dispune de reţele de alimentare cu apă, canalizare şi canalizare pluvială. Teritoriul liber de construcţii constituie cca. 5 ha.

De asemenea, întreprinderea dispune de o carieră de nisip (la 5 km distanţă de uzină, suprafaţa 7,12 ha).
Starea economico-financiară a întreprinderii este satisfăcătoare.


Partenerii noștri